Zdjęcie uczestnika turnieju BRD na miasteczku ruchu drogowego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie prowadzi działalność mającą na celu promocję i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popularyzację przepisów ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców. Współpracuje też z ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców w celu podniesienia jakości i poziomu szkolenia, organizuje lub współorganizuje turnieje BRD dla dzieci i młodzieży, turnieje motoryzacyjne, rajdy samochodowe i rowerowe, a także różnego rodzaju konkursy powiązane tematycznie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
W ramach propagowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD m.in. pomaga w realizacji programu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych, w przeprowadzaniu sprawdzianów praktycznych na kartę motorowerową wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wspólnie z Policją realizuje kampanie na rzecz bezpiecznej jazdy. Ośrodek nasz dokonuje licznych zakupów materiałów dydaktycznych i kamizelek odblaskowych dla szkół. Ponadto dokonuje zakupów sprzętu do ratownictwa drogowego dla Straży Pożarnej oraz wyposażenia dla Policji.

 

W Szkole Podstawowej nr 13 w Lesznie powstanie pierwsze w regionie Centrum Edukacji Bezpieczeństwa. W dniu 17.03.2021 r w placówce podpisano porozumienie w tej sprawie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Lesznie a Szkołą Podstawową nr 13. Szkoła będzie jednocześnie pełnić rolę Partnera Projektu.
W ramach tej edycji projektu planowana jest również dalsza współpraca WORD w Lesznie z dotychczasowymi partnerami, czyli leszczyńską policją i strażakami.

Zawarcie Porozumienia to symboliczny start II Edycji Leszczyńskiej Akademii Bezpieczeństwa polegającej tym razem na tworzeniu Centrów Edukacji Bezpieczeństwa.

Centra będą zlokalizowane we wszystkich powiatach objętych działaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Lesznie (powiaty leszczyński, grodziski, wolsztyński, rawicki, kościański, gostyński, miasto Leszno) i wspierane będą przez jednostki OSP oraz samorządy. Mają pełnić rolę miejsc, które poprzez wspólne działanie propagują ideę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszym etapie utworzonych zostanie około 10 takich Centrów.

Obecnie trwa proces zapraszania szkół, które chciałyby wziąć udział w tym Projekcie. Każda placówka biorąca udział w Programie otrzyma od WORD w Lesznie zestaw "startowy" zawierający: zestaw znaków drogowych na nauki zasad ruchu drogowego, defibrylator szkoleniowy AED oraz fantom do nauki udzielenia pierwszej pomocy i używania defibrylatorów AED oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu Centrum i w realizacji założonych zadań.

W najbliższym czasie zawarte zostaną kolejne porozumienia.

 

Podpisanie Porozumienia

Podpisanie Porozumienia

Prezentacja podpisanego Porozumienia

Źródło: ELKA Leszno.

 

W sali Ratusza miejskiego w Lesznie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu plastycznego ''Bezpieczny Leszczyniak”. W konkursowej gali udział wzięli między innymi Prezydent Miasta Leszna Pan Łukasz Borowiak, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Pani Honorata Hyżyk, Naczelnik Wydziału Edukacji Pan Lucjan Rosiak, Dyrektor WORD w Lesznie Pani Agnieszka Brzezińska a także rodzice i przedstawiciele placówek oświatowych.
Konkurs adresowany był do uczniów leszczyńskich szkół podstawowych. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy mówiącej o udzielaniu pierwszej pomocy z użyciem  defibrylatora (AED).
- Jest dla nas rzeczą ważną, że możemy wspólnie propagować idee bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Cieszymy się,  ze  mamy możliwość wpisywać się w projekty miejskie  dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Leszna. Wierzę, że nasza współpraca będzie w przyszłości  rozwijać się jeszcze bardziej owocnie.- powiedziała Dyrektor Agnieszka Brzezińska
W konkursie udział wzięło blisko 1000 dzieci. Do części finałowej zgłoszono blisko 60 prac. Wszystkie nagrodzone prace można oglądać w leszczyńskim ratuszu a także w okolicznościowym kalendarzu na 2020 rok. 
Oto wyniki konkursu :
Klasy I-III:
1. Miranda Anioła (SP 13)
2. Dobrochna Musielak (SP 13)
3. Krzysztof Chwierot (SP 10) oraz Nadia Kiziak (SP 13)

Klasy IV-VI:
1. Emilia Gubańska (SP 2)
2. Anna Siepka (SP 12)
3. Patryk Kasprzak (SP 9) oraz Adam Szłapka (SP 10)

Klasy VII-VIII:
1. Maria Wolska (SP 2)
2. Natalia Krawczyk (SP 1)
3. Anastazja Stoliar (SP 2)

Nagrodę dyrektora WORD w Lesznie otrzymała Aleksandra Winiarska z SP 13.
Wyróżnienia otrzymali: Michalina Pyzikiewicz (SP 5), Julia Królikowska (SP 5), Lena Krajs (SP 10), Nikodem Pisarzowski (SP 12). 

 

Zdjęcie przedstawiające kalendarz na rok 2020 'Bezpieczny Leszczyniak'

Zdjęcie zaproszonych gości

Zdjęcie z wręczenia nagród

Wspólne zdjęcie uczestników

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 2 im. Obrońców Wybrzeża w Lesznie oraz Stowarzyszeniem PL18  zorganizował dla szkół podstawowych z terenu miasta Leszna konkurs plastyczny - Bezpieczny Leszczyniak.

Konkurs adresowany był do wszystkich klas szkół podstawowych. Miał na celu kształtowanie bezpiecznych  zachowań wśród dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i używania defibrylatorów AED.

Konkurs był konkursem dwustopniowym. Pierwszy etap odbywał się na terenie szkoł, gdzie spośród wszystkich prac szkolne komisje wyłoniły 9 najlepszych prac, w trzech kategoriach wiekowych.  W konkursie wzięły udział wszystkie szkoły podstawowe.

Konkurs realizowany był pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna. Finał konkursu z udziałem laureatów odbędzie się w leszczyńskim Ratuszu.  Wyróżnieni uczniowie oprócz nagród otrzymają również okolicznościowy kalendarz 2020 zawierający nagrodzone prace.

Plakat konkursu Bezpieczny Leszczyniak

Zdjęcie prac konkursowych

 

W Szkole Podstawowej nr 13 im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie odbyła się uroczystość uruchomienia pierwszego zewnętrznego defibrylatora AED, umieszczonego na obiektach należących do miasta Leszna.
Urządzenie zakupiła Rada Rodziców a skrzynkę zewnętrzną ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lesznie.
Współpraca pomiędzy WORD Leszno a Szkołą jest realizowana w ramach porozumienia o wspólnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, rodziców i innych użytkowników ruchu drogowego w rejonie szkoły.
Wsparcia dla inicjatywy udzieliło też Stowarzyszenie PL 18, propagujące ideę umieszczania w przestrzeni publicznej defibrylatorów AED. Członkowie Stowarzyszenia przeszkolili  społeczność szkolną w użytkowaniu urządzenia i przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy.
Jak powiedział Sekretarz Miasta Leszna Pan Maciej Dziamski - urządzenie będzie służyć nie tylko społeczności szkolnej ale wszystkim mieszkańcom, a takie działania wpisują się w politykę miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa jego mieszkańców.   

Zdjęcie defibrylatora na ścianie budynku

Zdjęcie grupy osób obserwujących wyjmowanie defibrylatora ze skrzynki na ścianie budynku szkoły

Zdjęcie z pokazu uruchomienia defibrylatora

Zdjęcie pokazujące użycie defibrylatora przez uczestników

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka). Korzystając z niej bez zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej, zgadzasz się na ich używanie. Szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności.